EXPO 2025

EXPO 2025

 

Napříč celou ČR se pořádá série akcí v rámci EXPO 2025 (v četně Brna -), kde bude prezentován záměr českého zastoupení na EXPO 2025 v Japonsku a budou se zde vybírat vhodní vystavovatele z řad podnikatelské obce, kteří tento záměr pomohou naplnit. Česko se zde bude prezentovat tématem „Talent a kreativita pro život“.

Expo v Ósace se uskuteční od 13. dubna do 13. října 2025, přičemž jeho ústředním tématem bude “Designing Future Society for Our Lives”(Návrh budoucí společnosti pro náš život). Předpokládá se, že akci navštíví zhruba 30 milionů lidí.

EXPO 2025 se chce stát místem, kde se budou sbíhat a sdílet světové znalosti, které pomohou řešit globální problémy. EXPO 2025 se uskuteční na uměle vytvořeném ostrově Jumešima.

Město Brno se také připojí k české prezentaci na výstavě Expo 2025 v japonské Ósace. Cílem bude přiblížit Brno jako centrum technologií a vzdělání či ukázat jeho nejzajímavější turistická místa.

 

„Koncepce účasti města Brna se má opírat o osobnosti Leoše Janáčka, Gregora Johanna Mendela a Alfonse Muchy, již se v Japonsku těší velké popularitě. Plánuje se, že prezentace zábavnou a interaktivní formou nabídne důvody, proč by turisté měli vycestovat právě do Brna,“ popsala Jarošová.

Pojetí české účasti umožňuje, aby na místě po celou dobu výstavy stály objekty a instalace spjaté s Brnem. Ty mají představit město široké veřejnosti jako centrum pokročilých technologií, investic či vzdělání a zároveň vyzdvihovat nejzajímavější turistické cíle. Celkově se tak zvýší i zájem o Českou republiku jakožto atraktivní cestovatelskou destinaci.

„Naše účast na výstavě bude mít zásadní dopad do vztahu s Japonskem. Pro Japonsko je organizování výstavy velkou prioritou a mohu potvrdit, že při mých jednáních s japonskými protějšky je vždy velké téma,“ řekl na setkání s novináři ministr zahraničí Jan Lipavský.

Více informací na: https://expo2025czechia.com/

Citace:

BĚLOHLÁVKOVÁ, Veronika. Česko se chystá na Expo 2025 v Japonsku, pochlubí se robotikou i udržitelností. Online. In: IDNES.cz. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/expo-japonsko-osaka-lipavsky-soska.A220825_120044_ekonomika_vebe. [cit. 2024-04-25].

Brno se bude podílet na výstavě Expo 2025, schválilo se memorandum. Online. In: Brno.cz. Dostupné z: https://cosedeje.brno.cz/w/brno-se-bude-podilet-na-vystave-expo-2025-schvalilo-se-memorandum. [cit. 2024-04-25].

Co je nového

Další aktuality

Kontakt

Vzniklo za podpory

Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu